(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 19. června 2024
Svátek má
Leoš
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Dialog ve zdravotnictví, sestra – pacient

byl název celodenní konference, kterou společně pořádala Koalice pro zdraví, o.p.s. a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR.

Konference se konala 8. října 2007 v Senátu ČR za účasti mnoha významných hostů. Gestorem akce za Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku se stala senátorka RNDr. Alena Palečková. Měli jsme možnost opět upozornit na problémy, které celiakům přináší současný stav, kdy stále ještě nedošlo ke změně v posuzování a následném přiznávání poskytování Příspěvku na péči, díky které by se alespoň částečně vyřešila neutěšená sociální situace rodin celiaků. Už od jara tohoto roku máme přislíbeno, že součástí plánované novelizace Zákona o sociálních službách bude i zařazení posuzování náročné přípravy bezlepkové stravy při rozhodování o přiznání Příspěvku na péči. S politováním však musíme konstatovat, že projednávání návrhu novelizace zákona stále ještě nebylo zařazeno do programu schůzí Parlamentu.

Zveřejněno 8. října 2007 v rubrice [Aktuality]