(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
úterý, 28. května 2024
Svátek má
Vilém
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Rodičovský příspěvek a jeho souběh s příspěvkem na péči

Rodičovský příspěvek

Náleží ve výši odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře, od 1. ledna 2007 je to 7 582 Kč měsíčně. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

Pozor! Pokud Vaše dítě pobírá příspěvek na péči, neznamená to, že automaticky Vám bude prodloužen rodičovský příspěvek. Pokud bylo uznáno posudkovým lékařem do konce roku 2006 za těžce zdravotně postižené, pro účely příspěvku při péči o osobu blízkou tento posudek nelze použít pro prodloužení rodičovského příspěvku. Toto posuzuje jiný posudkový lékař, a proto je nutné si zažádat o posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na sociálním odboru příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Tento posudek se poté využívá i při výpočtu sociálního příplatku, kde se do kolonky zdravotní stav napíše ANO a příslušná částka životního minima se násobí určitým koeficientem. To znamená, že Vám bude přiznán sociální příplatek vyšší.

Stále zůstává podmínkou, že dítě mladší 3 let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči

Zákon č. 585/2006 Sb. nám přinesl podstatnou změnu, kterou je souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči do 7 let věku dítěte. Dítě, které je zařazeno v :

I. stupni má příspěvek na péči 3 000 Kč + část rodičovského příspěvku 4 582 Kč, celkem tedy 7.582 Kč

II. stupni má příspěvek na péči 5.000 Kč + část rodičovského příspěvku 3.791 Kč, celkem tedy 8 791 Kč

III. stupni má příspěvek na péči 9.000 Kč + část rodičovského příspěvku 3 791 Kč, celkem tedy 12 791 Kč

IV.stupeň děti do sedmi let věku nemohou získat.

Nadále platí, že dítě do jednoho roku nemá nárok na příspěvek na péči.

Pokud Vašemu dítěti posudkový lékař z úřadu práce nepřizná příspěvek na péči, nevěšte hlavu. Ještě je šance u dětí od 4 do 7 let věku, že posudkový lékař pro účely státní sociální podpory Vám přizná rodičovský příspěvek.

V případě, že příjemce příspěvku Vás určil vykonavatelem péče a příspěvek není v I. stupni, je tato doba započítávána do důchodového pojištění. Při rozdílné adrese mezi Vámi a osobou, o kterou pečujete, je tento příspěvek Vaším stálým a opakovaným příjmem.

Petra Králová

Zveřejněno 5. května 2007 v rubrice [Aktuality]
Příspěvků v diskusi: 2 [vstup do diskuse]