(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
pondělí, 22. dubna 2024
Svátek má
Evženie
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Jak se stanovuje diagnóza

Ke stanovení diagnózy celiakie je nezbytné provést enterobiopsii a vyšetřit krev na přítomnost protilátek proti endomysiu. Histologické vyšetření sliznice tenkého střeva je zcela nezbytné a to až po určité době, po kterou dostával dostatečné množství lepku ve stravě. Poprvé popsala změny na sliznici tenkého střeva charakteristické pro celiakii Margot Shiner již v roce 1957. Malý vzorek sliznice tenkého střeva k histologickému vyšetření získala pomocí relativně jednoduché a i pro malé děti bezpečné metody nazývané střevní biopsie (enterobiopsie). Podstatou vyšetření je zavedení speciální tenké sondy („hadičky“) do tenkého střeva. Vyšetření se provádí po celonočním lačnění, obvykle trvá několik málo minut, malé dětí dostanou před vyšetřením sedativa. Po vyšetření je nutné pacienta několik hodiny sledovat, malé děti obvykle 24 hod. hospitalizujeme. U větších dětí a dospělých pacientů lze získat vzorek střevní sliznice i v během endoskopického vyšetření žaludku a duodena (gastroduodenoskopie). Takto získané vzorky střevní sliznice jsou však někdy ke stanovení diagnózy celiakie nedostatečné.

V České republice je velmi rozšířené vyšetřování protilátek proti lepku nebo proti gliadinu v krvi. Tyto protilátky se ale dají zjistit i u určitého procenta zdravých lidí a proto přítomnost těchto protilátek v krvi je pro diagnózu celiakie naprosto nedostačující. V krvi pacientů s neléčenou celiakií lze ale zjistit jiný typ protilátek, které nazýváme protilátky proti endomyziu. Tento typ protilátek se velmi pravděpodobně nevyskytuje u zdravých lidí a u pacientů s celiakií, kteří dodržují přísnou bezlepkovou dietu. Zjednodušeně řečeno, velmi podobné vlastnosti jako protilátky proti endomysiu mají i protilátky proti retikulinu a proti tkáňové transglutamináze. Protilátky proti endomysiu přinesly kvalitativní změnu v diagnostice celiakie. Stanovení těchto protilátek je po střevní biopsii druhým nejdůležitějším vyšetřením v diagnostice celiakie.

Dodržuje-li pacient bezlepkovou dietu, příznaky ani komplikace neléčené celiakie se u něho neobjeví, má normální sliznici tenkého střeva, v krvi nemá přítomny protilátky proti endomysiu. Z výše uvedeného je patrné, že u osoby, která sice má celiakii ale dodržuje přísnou bezlepkovou dietu, nejsme schopni tuto chorobu odhalit.

Zveřejněno 15. prosince 2002 v rubrice [O celiakii]
Příspěvků v diskusi: 90 [vstup do diskuse]