(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
úterý, 27. února 2024
Svátek má
Alexandr
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Prohlášení

Stanovisko Výboru Sdružení celiaků České republiky k současné webové diskusi, týkající se podmínek užívání ochranné známky v podobě přeškrtnutého klasu.

Důrazně se ohrazujeme proti demagogii a vytrhávání informací z kontextu tak, jak to činí paní Iva Bušinová na svých webových stránkách.

Aktivní členové Sdružení celiaků ČR (dále SCČR) budou jistě v obraze, ostatním a náhodným návštěvníkům této stránky nebo těm, kteří narazili na rozhořčené, údajně likvidované výrobce, je určeno toto vysvětlení.

Stručný souhrn fakt:

  • SCČR je v České republice vlastníkem české národní kombinované ochranné známky č. 221999 v podobě přeškrtnutého klasu v kombinaci s písmeny CZ, registrované na Úřadě průmyslového vlastnictví. Vlastník ochranné známky má ze zákona č. 441/2003 Sb. určitá práva (jak se známkou nakládat) a určité povinnosti (co je třeba ohlídat).
  • Dle zákona může výrobce na svůj výrobek známku použít se souhlasem vlastníka za stanovených podmínek.
  • Dle zákona nemůže výrobce použít ani modifikaci registrované ochranné známky ani známku, která by mohla být při zběžném pohledu s registrovanou ochrannou známkou zaměnitelná.
  • SCČR dlouhodobě mapuje prodej výrobků označených symbolem přeškrtnutého klasu. (Všem členkám a členům, kteří obětavě při svých rodinných nákupech vyplňovali dotazníky, patří ještě jednou náš dík.)

Výrobci, kteří užívali známku bez souhlasu SCČR, byli písemně upozorněni na své počínání a byla jim nabídnuta možnost smluvně ošetřit užívání známky a případná další spolupráce.

V současnosti je dle vyhlášky 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití v § 19 značení bezlepkových potravin vyřešeno slovním označením slovními výrazy „bez lepku“ nebo „bezlepkové“.

Dále je výrobce povinen uvádět na obale výrobku značné množství údajů, týkajících se složení výrobku, nutričních hodnot, podmínek skladování, trvanlivosti atd. Pokud nakupující celiak chce nakoupit bezpečně, musí obal prostudovat a vyhodnotit mnoho informací. Ochranná známka v podobě přeškrtnutého klasu má signalizovat kupujícímu: „ANO, TOTO JE ZARUČENĚ BEZPEČNÝ VÝROBEK PRO CELIAKA“, neboť podmínkou uzavření licenční smlouvy na užívání ochranné známky je doložení vyhovujících výsledků testů na obsah lepku v každém konkrétním výrobku. Jedná se tedy o nadstandardní garanci zdravotní bezpečnosti výrobku z hlediska potřeb celiaků.

Sdružení nechce a nemůže nikoho nutit k užívání ochranné známky. Každý výrobce má nezpochybnitelné právo označit svůj výrobek, jak uzná za vhodné, pokud je to v souladu se zákonem a neporušuje tím práva někoho jiného. Právo v oblasti ochranných známek je velmi složité a ve vyspělé demokratické společnosti nikdo práva vlastníků ochranných známek nezpochybňuje. Tvrzení, že cílem Sdružení celiaků ČR je ničení bezlepkových potravin, je absurdní. Každý člověk s právním povědomím jistě dovede rozlišit „vyhrožování“ od citace zákona, „vymáhání peněz“ od nabídky licence. Srozumitelnost a zřetelnost označování bezlepkových potravin není nikterak ohrožena, neboť legislativně zakotvenou slovní formulaci „bez lepku“ nebo „bezlepkové“ lze na obalu bezlepkového výrobku velmi jednoduše graficky zvýraznit. Logo přeškrtnutého klasu bude pro spotřebitele osvědčením skutečnosti, že výrobek je na obsah lepku pravidelně testován.

P.S.: Samozřejmě víme, že obchod není charita a firma, kterou by nezajímal zisk, neexistuje. Dostali jsme od oslovených výrobců potravin mnoho typů odpovědí. Korektních (ty naštěstí převažovaly) i méně korektních. Z typu odpovědi se dá snadno usoudit na firemní filosofii. Firma, která myslí kromě zisku i na koncového zákazníka – celiaka, chápe jeho problémy a potřeby, ví, že na spolupráci s těmi, pro které vyrábí, nemůže prodělat. I firma, která nechce a nebude používat naši ochrannou známku, je pro nás stále korektním a váženým partnerem. Třeba někdy v budoucnu ujdeme kousek cesty společně.

Názory paní Bušinové, vydávané paušálně za názory „výrobců bezlepkových potravin a celiaků“, zůstávají osobním názorem jednotlivce, stejně tak jako Výbor Sdružení celiaků České republiky vystupuje pouze za členy Sdružení celiaků ČR a nikoliv „jménem celiaků“.

Výbor SCČR

Zveřejněno 20. ledna 2007 v rubrice [Aktuality]