(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 19. června 2024
Svátek má
Leoš
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Z obsahů Zpravodaje 2002 - 2006

Z obsahu čísla 2002/1

Jsou celiaci více ohroženi na životě?, Bezlepkové potraviny, Příběhy, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2002/2

Vyslechli jsme za Vás, Přečetli jsme za Vás, Bezlepkové výrobky, Výskyt celiakie u sourozenců, Listárna, Příběhy, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2002/3

Je třeba provádět zátěž lepkem?, Výsledky testování, Nové výrobky, Cestování po Evropě, Příběhy, Recepty atd.

Z obsahu dvojčísla 2002/4 a 2003/1

Dějiny celiakie, Výsledky testování vzorků, Příběhy, Nové výrobky, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2003/2

Přednáška „Celiakální sprue dospělých – opomíjená choroba“, Geneticky modifikované potraviny, Tazatelna, Zkušenosti s cestováním po Evropě, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2003/3

Genová léčba celiakie?, Nové výrobky, Kontrolované výrobky, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2003/4 (+ Vánoční příloha I)

Záznam přednášky „Otázka přijatelného množství gliadinu u pacientů“, Využití čiroku pro dietu při celiakii, Nové výrobky, Prodejny, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2004/1

Záznam přednášky „Glutenová enteropatie, gravidita, fertilita“, Výrobky testované na gliadin v roce 2003, prodejny bezlepkových potravin v Praze, Brně a některých dalších městech, Recepty atd.

Z obsahu dvojčísla 2004/2 a 3

Záznam přednášky „Bakteriální osídlení střeva a jeho význam“, Skladování bezlepkových výrobků, Mýtus o „bezlepkovosti“ špaldy, Deproteinace škrobu a deproteinovaný škrob, Testované výrobky, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2004/4 (+ Vánoční příloha II)

Záznam přednášky „Duhringova herpetiformní dermatitida jako forma manifestace glutenové enteropatie“, Je nutné bát se „éček“?, Stanovení energetické hodnoty potravin, Potraviny testované na gliadin v roce 2004, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2005/1

Moje setkání s celiakií, Potraviny testované v I. čtvrtletí 2005, Ze zahraničních zpravodajů, Od zpravodajky z Itálie, A jak se žije celiakům u nás, Bezlepkové občerstvení na palubě letadla, Oponentury projektů ve VÚPP, Tazatelna, Z našich poboček, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2005/2 (+ příloha: Seznam potravin otestovaných v roce 2005)

Pozdrav celiakům od ministryně zdravotnictví doc. Milady Emmerové, Mouka není jenom lepek, Výskyt celiakie u diabetických dětí, Vyšetřování gliadinu v laboratořích SVÚ v Jihlavě, Instantní káva, Průběh testování potravin, Proč nám to dítě neroste, Tazatelna, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2006/1

Pozvánka na VI. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR, Alergie na bílkovinu kravského mléka, Zpráva z oponentury, Salima 2006, Zdravotnictví – více státu nebo rozhodování občana, Zpráva o škrobech ze SÚKL, Nové projekty, Dějiny celiaků v Čechách, Zákon o sociálních službách, Tábory s bezlepkovou stravou, Zkušenosti s testováním jídelníčku, Tazatelna, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2006/2 (+ příloha Výrobky testované v I. pololetí 2006)

Tisková zpráva MPSV o zvýšení částek na dietní stravování, Věda v ulicích, Elisa metoda schválena, Škroby versus označování výrobků, Dárcovství krve a krevních elementů, Hostie – ano či ne? Ze světa výživy, Příběh ze života, Je Becherovka vhodná pro celiaky? Bezlepkové zmrzliny, Nové prodejny, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2006/3

Vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin z pohledu alergologa, Jsou bolesti břicha vždy způsobené celiakií?, Věda v plzeňských ulicích, 1. kongres českých a slovenských dětských gastroenterologů, Příběhy ze života, Amaranth, Recepty atd.

Z obsahu čísla 2006/4 (+ Vánoční příloha 2006)

Zdravá výživa pacienta s celiakií neznamená jen vyloučení lepku; Víno, lihoviny a lepek; Celiakie a diabetes 1. typu; Pacientská práva; Na co máte v lékárnách právo?; Nově otestované potraviny; Příběhy ze života; Tazatelna; Plán schůzek na I. pololetí 2007, Nové možnosti nakupování, Recepty atd.

Zveřejněno 28. června 2006 v rubrice [Zpravodaj]