(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
čtvrtek, 25. dubna 2024
Svátek má
Marek
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Pozvánka na valnou hromadu členů

Vážení členové SCČR,

zveme Vás na valnou hromadu členů Sdružení celiaků ČR, z. s., která proběhne po skončení odborné části 4. dubna 2020 v refektáři kláštera, tedy zhruba od 15 hodin. V případě, že v tuto dobu nebude přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov po 30 minutách od zahájení VH konat náhradní valná hromada s nezměněným programem.

Program valné hromady

  1. Zpráva o činnosti Sdružení od minulé valné hromady
  2. Roční závěrka hospodaření za rok 2019
  3. Revizní zpráva za rok 2019
  4. Plán činnosti na rok 2020
  5. Rozpočet na rok 2020
  6. Různé

Upozorňujeme, že podle článku XIII., odst. 7 našich Stanov musí být veškeré návrhy na doplnění programu valné hromady písemně doručeny na adresu Sdružení celiaků ČR nejpozději pět pracovních dní před konáním valné hromady.

Pokud se valné hromady nemůžete osobně zúčastnit, využijte možnosti nechat se zastupovat úředně ověřenou plnou mocí.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Výbor SCČR

Zveřejněno 23. února 2020 v rubrice [Aktuality]