(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
úterý, 28. května 2024
Svátek má
Vilém
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Žádost o vyplnění dotazníku

Jedná se vyplnění krátkého dotazníku na téma holistického přístupu v ošetřovatelské péči ve zdravotnických zařízeních.

Dotazník je součástí bakalářské práce studentky fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Řeší problematiku ošetřovatelské péče o nemocné z pohledu celostního přístupu k jednotlivci v oblasti všech jeho biologických, psychologických, sociálních i spirituálních potřeb, je určen pro nemocné, event. jejich rodinné příslušníky, kteří prošli hospitalizací.

Záměrem práce je odhalit schopnost zdravotnického personálu empaticky vnímat nemocné v jejich celistvosti. Výsledky budou zpracovány a výstupem bychom chtěly zvýšit povědomí zdravotnického personálu o holistické péči, a tím zlepšit ošetřovatelskou péči jako takovou.

Předem Vám velice děkuji za váš čas.

Odkaz na dotazník zde:

https://www.survio.com/survey/d/M2T3S2P9U3J6Z5U9R

Mgr. Kateřina Kravcová, vedoucí bakalářské práce, Fakultní nemocnice Plzeň, Kardiochirurgie RES externistka FZS ZČU v Plzni

Zveřejněno 12. února 2020 v rubrice [Aktuality]