(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
neděle, 21. dubna 2024
Svátek má
Alexandra
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

VZP - příspěvek na bezlepkovou dietu

Příspěvek na bezlepkovou dietu - na nákup potravin s označením bezlepkový či bez lepku nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně je poskytován na základě žádosti vždy za uplynulé pololetí, max. ve výši 3 000 Kč.

Příspěvek je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let se statusem nezaopatřené dítě s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.

Nezapomeňte tedy, že za období červenec až prosinec 2017 budou přijímány výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo bez lepku nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny. Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2017 podaná poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2017. Žádost o vyplacení příspěvku musí být osobně podána nejpozději do 31. 12. 2017.

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2017 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Zveřejněno 24. října 2017 v rubrice [Aktuality]