(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 19. června 2024
Svátek má
Leoš
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Prázdninové aktuality

Omluva

Jménem výboru Sdružení celiaků ČR se omlouváme všem členům za zpoždění vydání dalšího čísla Zpravodaje Sdružení, které bylo zapříčiněno závažnými rodinnými a zdravotními problémy členů redakce. Jako kompenzaci chystáme vydání zářijového dvojčísla, které bude plné zajímavých informací. Již nyní se můžete těšit na přepis přednášky MUDr. Frühaufa o střevní mikrofloře a možnostech jejího ovlivnění, na nové recepty, tipy na nové potraviny vhodné pro celiaky, nové prodejny se sortimentem bezlepkových výrobků, zkušenosti pacientů atd. Rovněž budete informováni o průběhu jednání o zlepšení finanční podpory celiaků, kterých se naši zástupci účastní na půdě různých státních institucí.

Další omluva směřuje k těm z Vás, kteří si nechali na letošním Celostátním setkání členů Sdružení odebrat krev na stanovení sérologických znaků celiakie. Zpoždění zpracování odebraných vzorků krve je zapříčiněné extrémním pracovním vytížením paní profesorky Tlaskalové, jejíž osobní dohled nad celým procesem analýzy a vyhodnocení vzorků je nezbytný. Ihned, jakmile budou výsledky odběrů známy, budeme Vás písemně informovat.

Schůzky

Blíží se konec prázdnin a opětovné zahájení pravidelných schůzek členů Sdružení. První schůzka v Přešticích bude 3. září od 17:00 a poté každý první pátek v měsíci ve stejnou dobu. Pražské schůzky budou z technických důvodů posunuty v září a říjnu t. r. ze čtvrtého na třetí čtvrtek v měsíci (Klinika dětí a dorostu, Ke Karlovu 2, Praha 2, budova C, 3. patro, od 17:00).

Upozornění

Předsedkyně Sdružení celiaků ČR se stala jedním z členů Expertní skupiny pro celiakální sprue, která byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato skupina pod vedením svého předsedy prof. MUDr. Přemysla Friče, DrSc. vytvořila a schválila memorandum „Celiakální sprue – současný stav a sociální situace nemocných“, jehož text je uveřejněn zde.

Zveřejněno 28. srpna 2004 v rubrice [Aktuality]