(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
úterý, 28. května 2024
Svátek má
Vilém
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Výzkumný ústav potravinářský Praha
ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR
a Sdružením celiaků ČR a pod záštitou MZe ČR
pořádá 22. října 2003 od 9 hodin v kinosále MBÚ AV ČR seminář

SOUČASNÝ STAV V OBLASTI BEZLEPKOVÉ DIETY Z POHLEDU CHEMIKŮ-ANALYTIKŮ, VÝROBCŮ POTRAVIN, LÉKAŘŮ A PACIENTŮ

Program semináře:
9:00 Prezence účastníků
9:30 Dosažené výsledky v otázce stanovení glutenu v potravinách (situace v ČR)
Ing. Dana Gabrovská (Výzkumný ústav potravinářský Praha)
  Nová ELISA souprava IOT pro stanovení glutenu v potravinách
Ing. Martin Burkhard (Immunotech a Beckman Coulter Company)
  Diskuse
  Přestávka
  Otázka přijatelného množství glutenu u pacientů
Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR),
RNDr. Ludmila Tučková, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
  Možnosti MALDI-TOF MS v kontrole bezlepkových potravin
RNDr. Josef Chmelík, CSc. (Ústav analytické chemie AV ČR)
11:30 Diskuse
12:00 Přestávka
13:00 Charakterizace specificity antigliadinových protilátek
Daniel Sánchez, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
  Rozšíření spektra plodin pro dietu při celiakii
Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc. (ČZU Praha)
  Databáze bezlepkových potravin
Ing. Blanka Rubínová (Sdružení celiaků ČR)
14:00 Diskuse a prezentace výrobců bezlepkových potravin
Zveřejněno 17. října 2003 v rubrice [Aktuality]