(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
čtvrtek, 25. dubna 2024
Svátek má
Marek
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

VZP od ledna 2009 přispívá ještě víc

VZP je stále více nakloněna dětským pojištěncům do 18 let. O příspěvcích, které VZP v roce 2009 pro dětské celiaky nabízí, se dočtete v následujícím článku.

Současně upozorňujeme na mimořádný Novoroční balíček VZP, kdy příspěvky na aktivity uskutečněné od 1. do 31. ledna můžete čerpat v dvojnásobné výši.

Doklad o zaplacení a absolvování aktivity v rámci Novoročního balíčku je nutné předložit na kterémkoliv pracovišti VZP ČR, nejpozději však do 10. 2. 2009 (včetně). Aktivita se musí vázat na období od 1. 1. – 31. 1. 2009, na dokladu tedy musí být uvedeno lednové datum. Čerpání je možné jen do výše předložených dokladů..

Bližší informace získáte na kterékoliv pobočce VZP nebo v Poradně pro celiaky.

Příspěvek na bezlepkovou dietu

Podmínky příspěvku

 1. Příspěvek je poskytován ve výši 250 Kč/měsíc na jedno rodné číslo za rok. Příspěvek je vyplacen jednorázově po prvním a druhém pololetí 2009 vždy ve výši 1 500 Kč nebo najednou po skončení roku 2009 ve výši 3 000 Kč.
 2. Příspěvek je určen pojištěncům VZP ve věku 0 - 18 let (17 let + 364 dní) s diagnózou celiakie.
 3. Příspěvek je určen na nákup potravin pro bezlepkovou dietu nebo surovin pro přípravu bezlepkové diety.
 4. Doklad o nákupu potravin pro bezlepkovou dietu nebo surovin pro přípravu bezlepkové diety musí být z roku 2009.
 5. K žádosti je nezbytné předložit potvrzení od ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře specialisty o diagnóze celiakie a indikované péči. Formulář potvrzení si můžete stáhnout zde: http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vyhody2009/potvrzeni_lekare.doc .
 6. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo tady: http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vyhody2009/zadost2009.doc . Nezbytnou součástí žádosti je doklad o úhradě potravin pro bezlepkovou dietu nebo surovin pro přípravu bezlepkové diety.

Příspěvek na ozdravný pobyt vážně chronicky nemocných dětí

Nezapomeňte využít také příspěvku na ozdravný pobyt, který je v roce 2009 opět ve výši 5000 Kč.

Podmínky příspěvku:

 1. Příspěvek je poskytován ve výši max. 5 000 Kč na jedno rodné číslo za rok.
 2. Příspěvek je určen jen pojištěncům VZP ČR ve věku do 18 let (17 let + 364 dní).
 3. Příspěvek je určen na tuzemský nebo zahraniční pobyt v délce minimálně 7 dní nepřetržitě.
 4. Příspěvek je určený pro děti s následující zdravotní problematikou:
  • vrozenými vadami
  • celiakií
  • diabetes mellitus (cukrovkou)
  • poruchou metabolismu tuků a jinými poruchami metabolismu
  • poruchami příjmu potravy (obezita, anorexie, bulimie)
  • fenylketonurií (PKU)
  • stavu po těžkých popáleninách
  • juvenilní idiopatickou artritidou a obdobnými onemocněními
  • těžkými vadami zraku a sluchu
  • neurologickými poruchami
  • léčené růstovým hormonem
 5. Příspěvek nelze využít na pobyty, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (např. na pobyty v dětských ozdravovnách nebo dětských odborných léčebnách), nebo k úhradě regulačních poplatků.
 6. Ozdravný pobyt byl absolvován v roce 2009. Příspěvek se poskytne po absolvování pobytu, tzn. není vyplácen zálohově.
 7. Dítě se v roce 2009 neúčastnilo a nezúčastní akce Mořský koník nebo jiného ozdravného pobytu dotovaného příspěvkem VZP.
 8. Potvrzení diagnózy ošetřujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo lékařem-specialistou. Formulář potvrzení je k dispozici na všech pobočkách VZP nebo je možné jej stáhnout zde: http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vyhody2009/potvrzeni_lekare.doc .
 9. Originál dokladu o úhradě ozdravného pobytu na konkrétního pojištěnce.
 10. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek. Rovněž formulář žádosti je k dispozici na všech pobočkách VZP nebo jej lze stáhnout na http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vyhody2009/zadost2009.doc .
Zveřejněno 20. ledna 2009 v rubrice [Aktuality]