(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
úterý, 28. května 2024
Svátek má
Vilém
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Příspěvky zdravotních pojišťoven pro celiaky - II. část

VZP rozšířila svou nabídku o možnost proplacení ozdravného pobytu dětským celiakům do 18 let. Jedním z důvodů je také to, že např. z akcí typu Mořský koník jsou děti s dietním stravováním vyloučeny. Co musíte splnit, aby Vám VZP pobyt s dítětem (např. rodinnou rekreaci v zahraničí) do výše 5 000 Kč proplatila, se dozvíte z následující zprávy. Bližší informace podáme v Poradně pro celiaky.

Parametry programu

 1. Příspěvek je poskytován ve výši max. 5 000 Kč na jedno rodné číslo za rok.
 2. Příspěvek je určen jen pojištěncům VZP ČR ve věku do 17 let + 365 dní.
 3. Příspěvek je určen na tuzemský nebo zahraniční pobyt v délce minimálně 7 dní nepřetržitě.
 4. Příspěvek je určený pro děti s následující zdravotní problematikou:
  • vrozenými vadami
  • celiakií
  • diabetes mellitus
  • poruchou metabolismu tuků
  • poruchami příjmu potravy (obezita, anorexie, bulimie)
  • fenylketonurií (PKU)
  • juvenilní idiopatickou artritidou a obdobnými onemocněními
  • těžkými vadami zraku a sluchu
  • neurologickými poruchami
  • léčené růstovým hormonem
 5. Příspěvek nelze využít na pobyty, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (např. na pobyty v dětských ozdravovnách nebo dětských odborných léčebnách), nebo k úhradě regulačních poplatků.

Podmínky pro přiznání příspěvku

 1. Ozdravný pobyt byl absolvován od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008.
 2. Dítě se v roce 2008 neúčastnilo a nezúčastní akce Mořský koník nebo jiného ozdravného pobytu dotovaného příspěvkem VZP.
 3. Potvrzení diagnózy praktickým lékařem pro děti a dorost nebo lékařem-specialistou.
 4. Originál dokladu o úhradě ozdravného pobytu na konkrétního pojištěnce.
 5. Příspěvek je poskytován pojištěnci VZP ČR, který nemá učiněnou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně.
  (Poznámka: v případě nového přihlášení klienta k pojištění u VZP ČR je příspěvek vyplacen až v době platného pojištění u VZP ČR.)
 6. Pojištěnec nesmí mít u VZP ČR dluh na pojistném nebo na penále. V případě nezletilých pojištěnců musí být podmínka bezdlužnosti splněna též u zákonného zástupce, který o příspěvek žádá.

Dokladování

 1. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo na webu VZP).
 2. Nezbytnou součástí žádosti je doklad o zaplacení aktivity. Akceptovatelným dokladem o zaplacení je:
  • příjmový pokladní doklad při platbě v hotovosti, nebo
  • samopropisovací kopie příjmového pokladního dokladu, nebo
  • stvrzenka o převzetí částky, nebo
  • výpis z registrační pokladny.
 3. Doklad o zaplacení musí obsahovat:
  • název organizace, která doklad vystavila,
  • datum vystavení dokladu,
  • účel platby,
  • zaplacenou částku Kč.
 4. K prověření totožnosti pojištěnce je nutné předložit:
  • průkaz pojištěnce VZP ČR - účastníka pobytu (případně potvrzený Evidenční list VZP),
  • občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce.
 5. Příspěvek je poskytován zpravidla bezhotovostně na bankovní účet žadatele nebo poštovní poukázkou na udanou adresu do vlastních rukou zákonného zástupce.
 6. Žádost o příspěvek může žadatel podat na jakémkoliv klientském místě VZP ČR.
 7. Žádost o příspěvek a ostatní doklady je vhodné podat na pobočku VZP ČR v co nejkratší době bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů po absolvování pobytu.
Zveřejněno 7. listopadu 2008 v rubrice [Aktuality]