(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 19. června 2024
Svátek má
Leoš
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Diagnostika celiakie

Proč vznikl text "Diagnostika celiakie"

Do poradny přišla maminka, která se chtěla informovat na možnost použít zcela novou metodu vyšetření celiakie u svého dítěte, a to pomocí ultrazvuku. Prý se používá zatím pouze na jednom pracovišti v ČR. Když se tato situace po čase několikrát opakovala, rozhodli jsme se, že o vyjádření požádáme kapacitu z největších – pana profesora Friče. Pan profesor nám vyhověl, kontaktoval další odborníky a zaslal nám následující vyjádření. Tento text jsme rozeslali všem pacientským organizacím celiaků a doufáme, že i ony, pokud se setkají s podobnými dotazy, budou moci podat jasnou, jednoznačnou a fundovanou odpověď.

Diagnostika celiakie

Diagnostika celiakie je snadná, pokud lékař má o této chorobě základní znalosti a pokud na tuto chorobu myslí. Diagnostická kritéria jsou jednoznačně stanovena na podkladě kontrolovaných klinických studií Evropskou společností pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu z roku 1990.

Základním vyšetřením při podezření na celiakii je v současné době stanovení autoprotilátek k tkáňové transglutamináze v krevním séru. Při pozitivním výsledku je indikována biopsie sliznice dvanáctníku u nemocného, který konzumuje stravu s obsahem lepku. Tato metoda je zlatým standardem diagnostiky celiakie. Vzorek sliznice se odebírá tenkým a plně ohebným endoskopem pro vyšetření horní části trávicí trubice. Výkon se provádí nalačno s použitím vhodného sedativa. Odběr vzorků je nebolestivý, trvá většinou do 10 minut a nepřináší vyšetřované osobě prakticky žádná rizika. Mikroskopické vyšetření biopsie dovoluje nejen stanovit bezpečně diagnózu, ale posoudit také tíži postižení střevní sliznice, které je podkladem pro určení klinické formy choroby a její pravděpodobné prognózy. V tomto směru je biopsie duodenální sliznice nenahraditelná. Dětští lékaři používají u malých dětí v některých případech místo endoskopu střevní bioptickou kapsli.

Tento postup je ve shodě s návrhem screeningového programu, který byl připraven Komisí Ministerstva zdravotnictví (MZ) pro celiakii a měl být vydán do konce roku 2005 jako metodický pokyn. Od zrušení Komise k 1. 12. 2005 MZ vydání tohoto schváleného programu nerealizovalo. Přitom je tento program podporován 15 odbornými společnostmi České lékařské společnosti a prošel také vnitřním oponentním řízením na MZ.

Změny zjišťované při ultrazvukovém vyšetření tenkého střeva jsou předmětem řady prací od 90. let minulého století. Jejich závěrem je vesměs doporučení střevní biopsie k vyloučení nebo potvrzení celiakie. Je to nezbytné, neboť stejné změny se mohou vyskytovat i u jiných, zejména zánětlivých, střevních onemocnění. Jejich specificita je tedy nízká a podobně je tomu s citlivostí, protože tato metoda předpokládá architektonické změny sliznice, které však u dvou klinických forem celiakie (latentní a potenciální) zcela chybějí a nemusejí být výrazné ani u onemocnění s převahou nebo výhradní přítomností mimostřevních příznaků (chudokrevnost, kožní projevy, endokrinní choroby, poruchy psychosomatického vývoje, únavnost, deprese, poruchy chování, poruchy menstruačního cyklu a reprodukce).

V současné době neexistuje žádná prospektivní kontrolovaná klinická studie prokazující možnost náhrady histologického vyšetření duodenální biopsie ultrazvukovým vyšetřením střeva v diagnostice a vyhledávání (screeningu) nemocných celiakií.

Právě screening celiakie zůstává základním úkolem lékařů i příslušných institucí, protože přibližně 85 – 90 % jedinců s touto chorobou zůstává v ČR nediagnostikováno. Je třeba, aby zákonodárné i exekutivní orgány se zasadily o rychlou změnu tohoto stavu.

Prof. MUDr. P. Frič, DrSc., Interní klinika 1. LFUK a ÚVN Praha
Prof. MUDr. J. Nevoral, CSc., Interní pediatrická klinika FN Motol
Prof. MUDr. H. Tlaskalová-Hogenová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR Praha-Krč
Doc. MUDr. M. Dvořák, CSc., Gastroenterologické centrum VFN Praha 2
Doc. MUDr. O. Pozler, CSc., Pediatrická klinika FN Hradec Králové
Doc. MUDr. P. Kohout, CSc., Interní klinika 1. LFUK a FTN Praha 4
Prim. MUDr. P. Frühauf, CSc., Interní pediatrická klinika 1. LFUK a VFN Praha 2
MUDr. P. Kocna, CSc., Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LFUK a VFN

Zveřejněno 12. prosince 2007 v rubrice [O celiakii]