(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
čtvrtek, 25. dubna 2024
Svátek má
Marek
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Sdružení celiaků ČR členem AOECS

Sdružení celiaků ČR bylo přijato za řádného člena organizace AOECS (Association of European Coeliac Societies, česky Asociace evropských organizací celiaků). Členství v této organizaci pomůže Sdružení celiaků ČR ke zkvalitnění činností zaměřených na pomoc lidem s celiakií. Sdružení celiaků ČR je členem pracovní skupiny zabývající se problematikou Codex Alimentarius, Symbolu přeškrtnutého klasu a označování bezlepkových potravin.

Základní informace o AOECS

  • Zastřešující organizace evropských organizací celiaků
  • Nezávislá nezisková organizace
  • Založena v roce 1988
  • Sídlo má v Bruselu v Belgii
  • Zabývá se tematikou mezinárodního významu
  • Koordinuje mezinárodní aktivity a aktivity svých členů
  • Podporuje výměnu informací mezi členskými organizacemi za účelem zlepšení podmínek Evropanů postižených celiakií a dermatitis herpetiformis Duhring
  • www.aoecs.org

Bližší informace o AOECS, výhodách a povinnostech z členství plynoucích a český překlad stanov budou uveřejněny v příštím čísle Zpravodaje Sdružení celiaků ČR.

Organizace AOECS poskytla pomoc českým celiakům ve spolupráci s Klubem celiakie, jehož nástupnickou organizací Sdružení celiaků ČR je, již v 90. letech. Sdružení celiaků ČR spolupracovalo s AOECS již v minulosti, členem AOECS bylo v letech 1999 až 2001.

V současné době je Česká republika v AOECS zastoupena Sdružením celiaků ČR a Společností pro bezlepkovou dietu.

Zveřejněno 17. října 2007 v rubrice [Aktuality]