(Zavítala mezi nás i paní Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví)


(Chvíle soustředění při přednáškách)


(Sál byl plný do posledního místa)


(Prof. Frič)


(Přednáška prof. Friče)


(Přednáška prof. Friče)


(Pozorní posluchači)


(Přednáška)


(Část výboru)


(Část výboru)


(Matyášek, nejmladší účastník setkání)


(První účastníci přicházejí)


(Před začátkem)


(A za dvě hodiny začínáme)